Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Air bòrd a' bhàta-aiseig agus an dàrna pàirt dhen turas aig Coinneach MacÌomhair agus an t-Ollamh Dòmhnall Meek gu Eilean Thiriodh. Cluinnidh sibh mun ùidh a th' aig Dòmhnall ann am bàtaichean agus anns na h-Eileanan eile a tha mun cuairt agus iad a' deanamh an slighe a Thiriodh.

On board the ferry to Tiree With Kenny MacIver and Professor Donald Meek. Donald's interest in boats and Tiree's surrounding islands are explored in the programme.

Release date:

57 minutes

Last on

Thu 17 May 2012 21:03