iPlayer Radio What's New?
Image for Sgeulachd à Nirribhidh

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Sgeulachd à Nirribhidh

Duration:
20 minutes
First broadcast:
Friday 27 April 2012

Thairis air an t-sreath bidh Sàra agus Liam, a tha ag obair ann am bùth siubhail, a' toirt seachad fiosrachadh mu chuid de na dùthchannan air a bheil iad a' cur eòlas nan obair. Tron seo tha sinn a' cluinntinn sgeulachdan agus pìosan ciùil a bhuinneas do dhiofar dhùthchannan.

Anns a' phrògram seo tha sinn ag ionnsachadh mu cheòl à Nirribhidh agus sgeulachd mu ghille a chaidh chun na Gaoith' a Tuath. 'S e amas an teagaisg a bhith a' cleachdadh ruitheaman is fuaimean ann an ceòl-taic ri òran.

Tha na prògraman seo air an cruthachadh gus taic a thoirt do dh'obair ann an ceòl aig an dàrna ìre den Churraicealam airson Sàr-mhathais. Tro a bhith ag èisteachd 's ag obair le na prògraman, bheir iad cothrom dhan chloinn: an guthan a chleachdadh agus ionnstramaidean a chluich, tuigse fhaighinn air bunaitean a' chiùil, ceòl a chruthachadh, eòlas a chur air dòighean gus ceòl a sgrìobhadh agus faclan ùra co-cheangailte ri ceòl ionnsachadh agus a chleachdadh. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/foghlam.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss