iPlayer Radio What's New?
Image for 07/04/2012

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

07/04/2012

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Saturday 07 April 2012

Bidh sgioba Spòrs BBC Radio nan Gàidheal a' deànamh an slighe gun Eilean Sgitheanach airson prògram sònraichte a tha a' coimhead air adhart gu farpais iomain Cholmcille a Còig.

Tha lìog ball-coise an Eilein Sgitheanaich a' tòiseachadh air an deireadh sheachdain seo agus cluinnidh sinn mu spòrs gu leòr eile a bhios a' tachairt air an Eilean. Còmhla ri Iain Moireasdan agus Gilleasbaig MacDhòmhnaill.

Join the BBC Radio nan Gàidheal sport team live from Pairc nan Laoch on the Isle of Skye this week.

 • Donaidh Màrtainn agus Eòghainn Stiùbhart

  Donaidh Màrtainn agus Eòghainn Stiùbhart

 • Cluicheadairean

  Cluicheadairean

  Cluicheadairean bho na ceithear sgiobaidhean a tha cluich aig Iomain Cholm Chille a Còig.

 • Pòl Duke

  Pòl Duke

 • Gilleasbuig and Aonghas MacDhòmhnaill

  Gilleasbuig and Aonghas MacDhòmhnaill

 • Uilleam Dòmhnallach

  Uilleam Dòmhnallach

 • Murchadh Peutan agus Ruth Gòrdan

  Murchadh Peutan agus Ruth Gòrdan

 • Gilleasbuig MacDhòmhnaill agus Sandy Moireasdan

  Gilleasbuig MacDhòmhnaill agus Sandy Moireasdan

Broadcasts

Free download

 1. Image for Spòrs Na Seachdain

  Spòrs Na Seachdain

  "Spòrs Na Seachdain" is a spotlight on the weekend sporting action. Presenter John Morrison…

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss