Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

18/03/2012

Air an t-seachdainn seo a-rithist cluinnidh sibh an t-Urramach Calum MacMhathain a' searmonachadh ann an Dèanamaid Adhradh bho thasglann a' BhBC. Chaidh an t-seirbheis a chlàradh ann an eaglais Shaor Greyfriars ann an Inbhir Nis ann an 1991 agus a chraoladh aig 15 den Dùbhlachd den bhliadhna sin.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm is leughadh a' leanas:

Salm 22: 22-23 air fonn Kilmarnock agus os cionn na seinn a chaidh a chlaradh ann an Eaglais Shaor na Manach Liath neo Greyfriars ann an Inbhirnis bha Coinneach Mac a' Ghobhainn

Salm 119: 63-64 air fonn Torwood, os cionn na seinn a chaidh a thogail ann an Eaglais Shaor na Manach Liath neo Greyfriars ann an Inbhir Nis bha Calum Moireasdan.

Leughadh: Malachi 3: 10-18

Ceann teagaisg: Malachi 3: 16-17.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 25 Mar 2012 21:00