This programme is not currently available on BBC iPlayer

The Self-Help Society An-diugh

Ann an 1981 rinn am BBC prògram mu na co-chomuinn a bh' air tòiseachadh anns na h-Eileanan an Iar agus mar a chaidh an sgeama a làimhseachadh air Eilean Èirisgeigh. Anns a' phrògram seo gheibhear cothrom The Self Help Society fhaicinn a-rithist agus faighinn a-mach dè a' bhuaidh a th' air a bhith aig a' cho-chomunn agus aig na h-atharraichean eile a th' air tighinn an taobh a-staigh 30 bliadhna air Eilean Èirisgeigh agus na h-eileanaich fhèin.

In 1981 the BBC series The Self Help Society looked at the co-operative movement run by communities in the Western Isles and in particular its impact on Eriskay. This programme offers the opportunity to view the original version and also find out what impact the co-operative and the many other changes which have taken place since have had on the island and the residents.

Release date:

1 hour

Last on

Wed 4 Mar 2015 23:00