Rhys Meirion

Rhys Meirion

Rhys Meirion fydd yn diddanu ar fore Sul gyda chaneuon clasurol gan gynnwys ei ffefrynnau personol a'i hoff artisitiaid. Clasical songs and personal favourites with Rhys Meirion.

Ar y Radio

Popeth i ddod (1 newydd a 3 ailddarllediad)