Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

04/03/2012

Air an t-seachdain seo ann an Dèanamaid Adhradh, 's e an t-Urramach Murchadh A MacLeòid, Ministear Eaglais Shaor Shnìosort san Eilean Sgitheanach a tha searmonachadh dhuinn.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm is leughadh a leanas:

Salm 122: 1-2 air fonn Free Church, os cionn na seinn an t-Urr Seumas Gracie le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Shnìosoirt.

Salm 70: 4-5 air fonn Torwood, os cionn na seinn Coinneach Caimbeul le taic bho choitheanal Eaglais Shaor an t-Oib sna Hearadh

Salm 118: 17-18 air fonn Coleshill, os cionn na seinn Iain Ailig MacLeòid le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Shnìosoirt san Eilean Sgitheanach.

Leughadh: I Eòin 1

Ceann teagaisg: 1 Eòin 1: 1-2.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 4 Mar 2012 15:00