Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Dèanamaid Adhradh

'S e an t-Urramach Daibhidh MacAonghais a bha na mhinistear ann an Eaglais na h-Alba air Sràid Gardner ann an Glaschu a tha searmonachadh san t-seirbhies à tasglann a' BhBC air an t-seachdain seo. Chaidh an t-seirbheis a chraoladh an toiseach sa Ghliblean 1990.

Cluinnidh sibh an t-seinn is an leughadh a leanas:

Salm 103: 1-2 air fonn Dundee, os cionn na seinn Alasdair MacNeacail le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Steòrnabhaigh.

Salm 144: 12-13 air fonn New Cambridge, os cionn na seinn an t-Urr Seumas MacIomhair, Eaglais Shaor Crow Road ann an Glaschu

Leughadh: John 1: 1-29
Ceann teagaisg: Psalm 92:4.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 12 Feb 2012 21:00