Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

09/02/2012

Cluinnidh sinn bho Roya NicIlleathain a fhuair duais craolaidh son an obair a tha i a' dèanamh anns a' Ghàidhlig air Moray Firth Radio.

Innsidh Mischa Nic a Phearsain dhuinn dè a tha ga cuir a Ghana, agus tha Anna NicLèoid air a bhith coimhead air taisbeanadh de dhealbhan bhon iris Sunday Times.

Roya MacLean talks about the broadcast award she received recently.

Release date:

1 hour, 27 minutes

Last on

Thu 9 Feb 2012 12:03