iPlayer Radio What's New?
Image for Episode 2

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Episode 2

Episode 2 of 4

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Tuesday 31 January 2012

Tha Dòmhnall MacLeòid a' fuireach ann am baile Rochester ann an Sasainn - am baile anns an deach Dickens àrach, far an do thòisich e sgrìobhadh agus far an do rinn e tàmh na inbheach.

Anns na prògraman seo, tha e fhèin agus Mark Wringe a' dol mu chuairt a' bhaile 's iad a' ruith air na làraichean a chleachd Dickens anns na sgeulachdan aige.

Ann am prògram an là an diugh, tha'd cuideachd a' tadhal air an taigh a cheannaich e. Tha Gad's Hill House an-diugh na sgoil agus an seòmar anns am biodh Dickens a' sgrìobhadh air a chaomhnadh dìreach mar a bha e. Bidh iad cuideachd aig Taigh an Luchd-Taistil Bhochd a chleachd Dickens airson sgeulachd The Seven Poor Travellers a chruthachadh, aig an chalet anns am biodh e a' sgrìobhadh as t-samhradh agus aig Àrd-Eaglais Rochester, far a bheil uaigh fear Dorrett, a thathar an dùil a chruthaich an ainm Little Dorritt.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss