Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

29/01/2012

'S e an Canan Seumas MacNèill, iar easbuig sgìre Earra Ghaidheal 's nan Eilean a tha searmonachadh ann an Dèanamaid Adhradh air an t-seachdain seo. Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na laoidhean a leanas:

Alasdair Codona: Aon Spiorad, Aon Dia, Aon Tighearna
Magnificat

Pauline NicDhòmhnaill: Gloria

Sineag Nic an t-Saoir Bheir Mi Gràdh Dhut

Coisir Eaglais Naomh Barr Kyrie

Joanna NicMhein Alleluia

Leughaidhean air an toirt thugainn le AIlean Dòmhnallach: Deuteronomy 18: 15-20
Corinthians 4: 6-11

Soisgeul air a leughadh le Anna Nic na Ceàrdaich: Marc 1: 21-28

In this week's service Canon James MacNeil introduces us to two new recordings of hymns from the CD Cridhe gu Cridhe. This new CD is a collection of new and re-recordings of some of the popular Gaelic hymns sung throughout congregations in the diocese of Argyll and the Isles.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 29 Jan 2012 15:00