Sorry, this episode is not currently available

An Sealladh Uaigealta

Sgeulaiche Episode 6 of 10

'S e cleas is cur-seachad a tha fainear do thruir bhràithrean nuair a tha iad a' dol a-mach, ach le tubaist tha iad fhèin is na peataichean aca ga faighinn fhèin ann a lab an Dr Bob. Is tha dreach ur a' tighinn air na peataichean aca. Ciamar a gheibh iad as agus an urrain cobhair a dhèanamh air na peataichean? Stèidhichte air sgeulachd air a sgrìobhadh agus air a' leughadh le Ceitidh Fionnlasdan agus Anndra MacLeòid.

Three brothers go out to play with their pets but end up in Dr Bob's laboratory. The pets get mutated into a monster before they can escape and return back to normal. A story created and read by Katie Finlayson and Andrew MacLeod.

5 minutes

Last on

Wed 11 Dec 2013 17:45