Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

22/01/2012

'S e an Oll Urr Ruairidh MacLeòid a tha searmonachadh dhuinn air seirbheis na seachdain-sa.

Anns an t-seirbheis cluinnidh tu na sailm a leanas:

Salm 104: 1-3 air fonn London New, os cionn na seinn Iain Gillies Dòmhnallach, le taic bho choitheanal Ard Eaglais Steòrnabhaigh

Salm 89: 1-2 air fonn Torwood, os cionn na seinnn lain Aonghas Dòmhnallacha le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba air an Tairbeart

Salm 106: 4-5 air fonn Evan , os cionn na seinn Dòmhnall Iain MacIllinnein le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba ann an Loch nam Madadh

Leughadh: Eoin 15: 8-17.

Ceann teagaisg: John 15.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 22 Jan 2012 15:00