Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

20/01/2012

Bidh a' bhliadhn' ùr Sìonach a' tòiseachadh an ath sheachdain agus 's e bliadhna an dràgoin a bhios innte! Bidh Coinneach à Beàrnaraigh na Hearadh ag innse dhuinn beagan fiosrachaidh mu dheidhinn dràgoin.

'S e Là Winnie the Pooh a bh' ann Dimàirt agus bidh sgoilearan Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a' bruidhinn air na caractaran as fheàrr leòtha.

Bidh sgoilearan Stafainn anns an t-Eilean Sgitheanach ag innse dhuinn beagan mun t- suipear Burns a tha gu bhith aca is Là Raibeirt Bhurns a' teannadh dlùth.

Cuideachd, bidh Mairead air ais le gèam tomhais ùr eile dhuibh- feuch an tomhais sibh cò air a tha i a' bruidhinn.

Coinneach tells us about The Chinese New Year.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 21 Jan 2012 12:03

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.