Sorry, this episode is not currently available

Episode 2

Glasgow City FC Episode 2 of 6

An t-seachdain seo, tha Anne Mhoireasdan a' tadhal air clann-nighean an Acadamaidh ann an Sruighlea agus tha Cas is Laura ag obair gus airgead a chruinneachadh dha geamaichean na Lìog Eòrpaich. Tha an anaclair-cuirp Louise a' cuideachadh Lauren is i air obair-lèighe fhaighinn air a glùin bho chionn ghoirid agus tha an sgioba a' cumail smachd air cùisean san lìog aca.

Anne Morrison joins the Academy girls in Stirling, while Cas and Laura raise funds for the Champions League. In the gym, physio Louise works hard to bring Lauren back to fitness and the girls impress in their domestic league.

30 minutes

Last on

Sun 29 Jun 2014 20:00