Sorry, this episode is not currently available

Episode 2

Anns an t-sreath ùr, inntinneach seo - An Ribheid Chiùil / Reed Music - gheibh sinn a-mach mun ionnsramaid fhèin, agus cluinnidh sinn an iomadh sgeul shònraichte bho na daoine a bhios ga cluich. Sgeulachdan tarraingeach, iomadh-fhillte, eadar-nàiseanta bho air
feadh an t-saoghail.

Ionnsaichidh sinn cuideachd mun t-saoghal sa bheil a' phìob beò - mar a bha is mar a tha. Bho chòmhlain phìobairean, pìoba air a cluich leatha fhèin agus còmhlain aig fèisean. Tha an dàrna prògram anns an t-sreath a' coimhead ri dualchas a' phìobaireachd Albannaich air feadh an t-saoghail, a' gabhail a-steach pìobaireachd dùthchasach anns a' Bhreatainn Bhig agus Èirinn, a tha air leasachadh, ach a tha fhathast a' gabhail ri eileamaidean an dualchas Albannaich. Tha am prògram cuideachd a' coimhead ri ceanglaichean le dualchasan pìobaireachd eile leithid Galicia agus Asturias anns an Spàinn.

The pipes are one of the music world's most distinctive sounds and piping is one of its earliest musical forms. This exciting series tells the amazing story of the instrument and its players, and is a fascinating introduction to the international, colourful and exciting world of the pipes. From diffusion, change and sophistication in the world of piping over history, to today's players who have taken piping into new popularity through pipebands, solo performing and bands touring international festivals and circuits.

The second programme in the series looks at the export of the Scottish tradition of piping across the world, including the indigenous piping cultures of Brittany and Ireland that have successfully adopted and adapted from the Scottish Tradition. The programme also looks the links with other more independent piping traditions in areas such as Galicia and Asturias in Spain.

Release date:

30 minutes

Last on

Sat 15 Aug 2015 20:30