This programme will be available shortly after broadcast

Episode 15

Horo Gheallaidh, Sreath 5 Episode 15 of 15

Tha taghadh den luchd-ciùil as tàlantaich bho fhèis Celtic Connections a' nochdadh gus ceòl a thoirt thugainn aig seiseanan ciùil Horo Gheallaidh ann an Glaschu, air a libhrigeadh le Sarah Cruickshank. Am measg na bhios a' tadhail oirnn an t-seachdain seo, bidh Fiddlers Bid à Sealtainn, an còmhlan Dàimh, agus Fox Hunt le na Henry Girls. 'S e cothrom sònraichte a tha seo a bhith a' faicinn sàr luchd-ciùil a' dèanamh na h-òrain aca fhèin beò air an t-sòfa againne ann an dòigh nach fhacas a-riamh.

World-class musicians from the Celtic Connections festival drop in to give special, intimate performances at the Horo Gheallaidh ceilidh sessions filmed in Glasgow and presented by Sarah Cruickshank. Fiddler's Bid from Shetland, the group Dàimh, and the Fox Hunt with the Henry Girls are among the guests. This is a unique opportunity to watch world-class artists up close, performing stripped down versions of their songs live on our sofa in a way you won't have seen them before.

Release date:

55 minutes

On TV

Saturday 21:00

Credits

Role Contributor
PresenterSarah Cruickshank