Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

06/01/2012

Bidh Janice Ann NicAoidh a toirt thugainn na pìosan as fheàrr a nochd air Aileag thairis air 2011. Bho Mòdan gu Fèisean bidh spòrs 's fealla dha gu leòr ri chluinntinn 's i a toirt sùil air ais air am bliadhna a chaidh seachad.
aileag@bbc.co.uk

Janice Ann MacKay brings us Aileag highlights 2011. From festivals to Mods she will be looking back at the fun and frolics of the year gone past. aileag@bbc.co.uk.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 7 Jan 2012 12:03

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.