This programme is not currently available on BBC iPlayer

Balaich Bhatarsaigh @ Na Barrowlands

Cluichidh prìomh chòmhlan-ciùil ceilidh na Vatersay Boys an cuirm bhliadhnail aca aig Barrowlands Ghlaschu, le measgachadh de cheòl ceilidh agus ceòl traidiseanta. Sa phrògram shònraichte seo, tha spòrs agus fealla-dhà gu leòr, agus chì sinn luchd-leanntain a chòmhlain a' gabhail a' chaothaich air an urlar.

Scotland's number one party band, The Vatersay Boys, play their annual Glasgow Barrowland gig mixing their unique blend of ceilidh and traditional music. This one-hour concert special captures the madness and mayhem as the Vatersay Boy fans let their hair down and put on their dancing shoes.

Release date:

1 hour

Last on

Sun 24 Apr 2016 00:00