This programme is not currently available on BBC iPlayer Radio

Oilthigh Harvard

Tha Sìm Innes na òraidiche aig Roinn Ceiltis Oilthigh Harvard, oilthigh cho cliùiteach sa th'anns an t-saoghal, agus sin far na choinnich e fhèin agus a dheagh charaid, Maureen Nicelòid. Dh'innis e dhi mar a dh'ionnsaich e Gàidhlig an Inbhirnis an toiseach, mar a thug e mach teagasg agus mu na h-obraichean a bh'aige mus do chrìochnaich e ceum Phd. Tha e cuideachd ag innse mun agallamh a bh'aige airson an h-obrach aig Harvard agus mun obair aige na òraidiche a sin. Tha e ag ràdh gu e àite air leth a th'ann ann an iomadh dòigh - eadar an iomadh leabharlann a th'ann chun an iomadh duine bho air feadh an t-saoghail ris an urrainn dhut èisteachd a' toirt seachad òraid. Tha e a' dèanamh comas cuideachd eadar beatha oileanach an sin agus beatha oileanach an Alba.

In this programme Maureen Macleod talks to Simon Innes at Harvard University about his work there in the Celtic Department. He also tells how he learnt Gaelic in Inverness, how he became a teacher and the various posts he had before finishing his PhD and getting a job as lecturer at Harvard. He talks of how Harvard is such an inspiring place to work with every facility at hand as well as visiting lecturers from all over the world. He also talks of how hard the students work and the differences between American and UK student life.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 8 Jan 2012 10:03