Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

01/01/2012

Seirbheis na Bliadhn' Ùire còmhla ris an Urr Ruairidh MacIlleathain, Eaglais Shaor an t-Oib, sna Hearadh

Salm 89: 1-2 air fonn St David agus os cionn an t-seinn Murchadh C MacFhionghuin le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Chroisboist.

Salm 96: 7-8 air fonn Kilmarnock, os cionn an t-seinn Coinneach Urchadan le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Gheàrrloch

Salm 65: 4-5 air fonn Kilmarnock, os cionn an t-seinn Dòmhnall MacLeòid le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Steòrnabhaigh.

Leughadh: 2 Eachdraidh 29: 1-19
Ceann teagaisg: 2 Eachdraidh 29: 5.

Release date:

30 minutes

Last on

New Year's Day 2012 15:00