Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Oedfa'r 'Dolig

Gwasanaeth Nadolig yn arbennig i wrandawyr Radio Cymru. A Christmas service.

Dyddiad Rhyddhau:

1 awr

Darllediad diwethaf

Dydd Nadolig 2011 13:03