Episode 6

Image for Episode 6Not currently available on BBC iPlayer

Air An Rathad, Series 4 Episode 6 of 8

Duration: 30 minutes

Tha fàileadh nan rothan agus na h-ola anns an eadhar - agus tha Calum Iain aig Knockhill airson nan rèisean Eòrpach aig Modified Live. Tha astar agus tachartasan gu leòr ann agus thathar a' dèanamh làn fheum de chuairt Knockhill, agus tha iomadach atharrachadh rim faicinn air na càraichean.

Tha Fiona a' faighinn tlachd aig rèisean cuideachd - tha i aig Stàblaichean Taigh Arlary 's i a' coimhead air na h-eich aig an t-sàr thrèanar, Lucinda Russell, gan cur a ruith. Tha i cuideachd a' dràibheadh agus a' toirt beachd air an Range Rover Sport ùr - saoil dè shaoileas i dhe?

Bheil thu nas òige na 25? An do dh'fheuch thu a-riamh air àrachas càr fhaighinn? Seall fhad 's a bhios Murray a' feuchainn air àrachas fhaighinn gun a h-uile sgillinn a tha aige a chosg air.

Agus tha barrachd Wacky Races againn dhuibh - agus tha sprùilleach gu leòr anns an fhear seo!

The smell of burning rubber is in the air - Calum Iain is at Knockhill for Modified Live's Time Attack Trials and the European Drift Championships. There's plenty of speed and action as the Drifters make full use of the Knockhill circuit, plus every kind of modification on view.

Fiona is also enjoying the races - she's at Arlary House Stables watching champion trainer Lucinda Russell's thoroughbreds being put through their paces. She's also test driving the new Range Rover Sport - odds on it's a winner?

Under 25? Ever tried to get car insurance? Watch as Murray investigates the best way to get covered without robbing the bank.

And there's more Wacky Races for your entertainment - this time it gets messy!

Credits

Presenter
Calum Iain Mackenzie
Presenter
Murray MacLeod
Presenter
Fiona MacKenzie

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss