Sorry, this episode is not currently available

Episode 2

Caman Episode 2 of 6

Tha Caman a' cluinntinn bho chluicheadair Inbhir Aora Daibhidh Mac a' Phearsain is e toirt iomradh air mar a dh' fhuiling e bho ailse agus tha Eddie Tembo bho sgioba Ghlinn Urachadinn a' faighinn acupuncture. Cluinnidh sinn bho dhithis phroiseil a tha a' leantainn Cille Mhalaidh agus tha còmhstri ann an teaghlach Rodger. Tha Lisa Norman ann an Obar Dhobhair a' dèanamh a dìcheall a' leasachadh iomain.

Caman catches up with Inverary's David Macpherson as he reflects on his cancer diagnosis and visits the acupuncturist with Glen Urquart's Eddie Tembo. This episode also features two passionate Kilmallie fans whilst revealing the team rivalries within the Rodger family. In Aberdour, Lisa Norman gives her all to developing shinty.

Release date:

30 minutes

Last on

Fri 6 Nov 2015 21:00