iPlayer Radio What's New?
Image for 13/11/2011

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

13/11/2011

Duration:
1 hour, 30 minutes
First broadcast:
Sunday 13 November 2011

'S e an t-Urramach Iain MacAsgail a tha searmonachadh ann an Dèanamaid Adhradh bho thasglann a' BhBC air an t-seachdain seo. Chaidh an t-seirbheis a chraoladh gu sònraichte airson Didòmhnaich Cuimhneachaidh san t-Samhain 2006.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm a leanas:

Salm 40: 1-2 air fonn St David, os cionn an t-seinn Ailean Guinne le taic bho choitheanal Eaglais Shaor a' Chaoil.

Salm 85: 9-10 air fonn Evan os cionn an t-seinn Lachlainn MacDhùghaill le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba ann an Loch nam Madadh.

Salm 122 : 6-9 air fonn Stornoway, os cionn an t-seinn Calum MacLeòid le taic bho choitheanal Eaglais Shaor an Rubha.

Leughadh: Ephesianaich 6: 10-18 air a leughadh le Seonaidh MacAmhlaigh

Ceann teagaisg: Ephesianaich 6: 15.

Archive Remembrance Sunday service from 2006, conducted by Rev Iain MacAskill.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss