Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Y Labordy

Mae Dr Carolyn Owen yn wyddonydd sy'n arbenigo yn ei maes. Mae hithau fel fel Dr Rheinallt Parri a Dr Dewi Lewis yr wythnos diwethaf wedi bod yn ddisgybl yn Ysgol Brynrefail, Llanrug. Yr wythnos yma cawn glywed am ei gwaith yn astudio genynau'r corff.

Dyddiad Rhyddhau:

30 o funudau

Darllediad diwethaf

Llun 28 Ion 2013 14:03