Episode 1

Image for Episode 1Not currently available on BBC iPlayer

Air An Rathad, Series 4 Episode 1 of 8

Duration: 30 minutes

Tha an t-sreath ùr aig 'Air an Rathad' a' tòiseachadh le rud gu math sònraichte - bidh Calum Iain againn fhìn a' strì an aghaidh an dràibhear chliùitich, Pòl Swift faisg air a dhachaigh fhèin ann an Doncaster. An dèidh dha oideachadh fhaighinn air mar a dhràibheas e air dà roth, bidh Calum Iain agus Pòl a' dol aghaidh ri aghaidh anns an deuchainn dràibhidh. Ach cò nì a' chùis? Feumaidh tu coimhead air a' phrògram gus sin fhaighinn a-mach!

Bidh Fiona ann an Obar Bhrothaig 's i a' dèanamh dearbhadh air càr beag spòrsail - an Seat Leon Cupra. Tha gu leòr aice ri ràdh mu dhèidhinn, ach an ann math no dona?

Tha Murray a' cur nar cuimhne nach eil an sneachda agus an reothadh fad air falbh, 's tha e a' faighinn fios air mar a bu chòir dhut dràibheadh anns an droch aimsir. Agus an rud as fheàrr a tha a' còrdadh ris a h-uile duine. Tha Wacky Races air ais againn! Tòrr rudan gòrach air an dèanamh le càraichean, agus a-nochd tha sgioba dìomhair a' tighinn còmhla ris an sgioba againn.

The new series of Air an Rathad starts with a stunner - our very own Calum Iain takes on champion precision driver Paul Swift at his home track in Doncaster. After a masterclass on how to drive on two wheels, Calum Iain and Paul go head to head in an autotest challenge - but who's the winner? You'll have to tune in to find out!

Fiona is in Arbroath test driving a sporty little number - the Seat Leon Cupra. It's a right nippy sweetie, but is it perfection or confection?

Murray reminds us that there is snow and ice on the way as he finds out how best to drive in the worst of wintry conditions. And everyone's favourite - Wacky Races - is back! Lots more silly things to do with cars, and tonight there's a mystery guest joining the team on the track.

More episodes

See all episodes from Air An Rathad

Credits

Presenter
Calum Iain Mackenzie
Presenter
Murray MacLeod
Presenter
Fiona MacKenzie

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss