Sorry, this episode is not currently available

Tha ur preseantairean gaisgeil a feuchainn iomadh seorsa cur-seachad ri lorg ann a siorrachd Pheairt - na bi nad leisgeudair! Siuthad! Siubhail! An lathair, tha Emma NicAonghais agus Derek 'Pluto' Moireach.

Our intrepid presenters tackle a variety of activities on offer in Perth - so don't be a couch potato! Go! Explore! Presented by Emma MacInnes and Derek 'Pluto' Murray.

30 minutes

Last on

Wed 23 May 2012 23:30

Credits

Role Contributor
ProducerRebecca MacLennan
DirectorCatriona MacKinnon
PresenterEmma MacInnes
PresenterDerek Murray