Sorry, this episode is not currently available

Episode 4

Horo Gheallaidh, Sreath 5 Episode 4 of 15

Tha taghadh den luchd-ciùil as tàlantaich bho fhèis Celtic Connections a' nochdadh gus ceòl a thoirt thugainn aig seiseanan ciùil Horo Gheallaidh ann an Glaschu, air a libhrigeadh le Sarah Cruickshank. Am measg na bhios a' tadhail oirnn an t-seachdain seo, bidh Saltfishforty à Arcaibh, Fiddlers Bid à Sealtainn, Iain Carr agus Simon Thoumire, Iain MacThòmais à Muile agus Moshie's
Bagel. 'S e cothrom sònraichte a tha seo a bhith a' faicinn sàr luchd-ciùil a' dèanamh na h-òrain aca fhèin beò air an t-sòfa againne ann an dòigh nach fhacas a-riamh.

World class musicians from the Celtic Connections festival drop in to give special, intimate performances at the Horo Gheallaidh ceilidh sessions filmed in Glasgow and presented by Sarah Cruickshank. This week, Saltfishforty from Orkney, Shetland's Fiddler's Bid, Iain Carr & Simon Thoumire, Iain Thomson from Mull and Moshie's Bagel are among the guests. This is a unique
opportunity to watch world-class artists up close, performing stripped down versions of their songs live on our sofa in a way you won't have seen them before.

Release date:

30 minutes

Last on

Wed 18 May 2016 22:30