Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

16/10/2011

Air an t-seachdain seo, tha seirbheis eadar-dhealaichte againn far a bheil sinn a' comharrachadh gu bheil am Mòd Nàiseanta Rìoghail air tòiseachadh anns an h-Eileanan an Iar. Anns an t-seirbheis, cluinnidh sibh laoidhean, sailm is leughaidhean aig a bheil ceangal ris a' Mhòd no ri cruinneachadh dha leithid. 'S e an t-Oll Urr Aonghas Moireasdan a tha os cionn an adhraidh.

Cluinnear an t-seinn a leanas:

Art MacCarmaig agus an còmhlan Cliar a' seinn "O Thugaibh Mòladh Mòr Do Dhia

Lyle Cheannadach le taic bho na còisirean le Salm 65 air fonn French

Calum Ceannadach - Òran Mu Leanabh og

Kayanna Mhoireasdan - Salm 57 air fonn Martyrdom le taic bho Chòisir Sgoil MhicNeacail

Iain M Màrtainn (Purdy) le Salm 72: 18-19 air fonn Steòrnabhagh

Leughaidhean:

Salm 148: 1-5 agus Salm 150 air fad

Lucais 15:11-24

Eoin 4:7-14.

30 minutes

Last on

Sun 16 Oct 2011 15:00
Added. Check out your playlist Dismiss