Sorry, this episode is not currently available

Samucha, Am Buachaille/The Last Shepherd

Soillse, Series 3 Episode 17 of 35

Tha Samucha a' fuireach ann am beanntan Tusheti, àite beag ann an Georgia air a' chrìoch le Chechnya. Tha e math air a bhith a' marcach eich, tha e na chìobair, fear-ciùil, seinneadair agus seanchaidh. Am bliadhna, coltach ri gach àm earraich, tha e a' falbh le dà mhìle chaorach a dh' ionnsaigh Caucasus, suidhichte aig ceithir mile meatair de dh' àrd. Ach tha e a' faireachdainn sgìth agus aost. As dèidh an t-seusan seo, bidh an t-àm ann dha a dhreuchd a leigeil dheth mu dheireadh thall. Cuiridh e seachad an t-samhradh air a' bheinn còmhla ri a dhithis mhac, Daibhidh agus Kwiria, a gheibh na caoraich.

Samucha lives in the mountains of Tusheti, a tiny region in Georgia on the border with Chechnya. He's a fabulous horse rider, a shepherd, a musician, singer and storyteller. Every springtime, Samucha migrates with his flock of 2,000 sheep to reach the high plains of the Caucasus, located at an altitude of 4000 metres. But he feels tired and old and after this season, will finally retire.

50 minutes

Last on

Thu 28 Feb 2013 22:30