Sorry, this episode is not currently available

Episode 5

Breab, Series 4 Episode 5 of 6

A-nochd gheibh na sianar dheugairean blas de shaoghal drama telebhisean. Tha aca ri scriopt dà mhionaid a dh'fhaid a sgrìobhadh airson siabann. An ath latha tha iad air an toirt gu Dùn Bhreatainn, far am bidh iad a' clàradh an siabann Albannach River City. Bidh iad a' cleachdadh an set agus ag obair gu dlùth le criutha River City. Ach an obraich iad gu sàr àrd ìre fo uallach cho mòr?

Tonight the six teenagers get a taste of the world of TV drama. They are asked to write a script for a scene that will last two minutes. The next day they are taken to Dumbarton where the Scottish soap River City is filmed. They will be filming on the set and working closely along side the River City crew, but will they cope under such incredible pressure?

1 hour

Last on

Sun 5 May 2013 17:30