Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

09/09/2011

'S i Jo a bhios còmhla ribh air Aileag an t-seachdain-sa - cluinnidh sibh dealbhan-chluiche bho Bun-sgoil Gheàrrloch.

Bidh beachdan bho sgoilearan Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu air an caractar as fheàrr anns na fiolmaichean Harry Potter agus ceòl 's spòrs gu leòr eile. Feuch gum bidh thu ag èisteachd.

Post-d: aileag@bbc.co.uk

Children's fun, features and music with Jo MacMinn.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 10 Sep 2011 12:03

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.