Sorry, this episode is not currently available

Spòrs Sneachda

Tha sneachda a' còmhdach a' chroit gu lèir 's fhad 's a tha na caoraich a gabhail tlachd ann le bhith caitheamh caoban-sneachd air cach a chèile, tha an cìobair bochd glacte am broinn a taighe.

Everyone wakes up to find the farm covered in snow, but while the sheep have a massive snowball fight, the farmer is trapped inside the farmhouse.

5 minutes

Last on

Wed 19 Dec 2012 17:15