Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

31/07/2011

'S e an t-Urr Calum Iain MacLeòid, ministear eaglais Shaor a' Bhac a tha searmonachadh an-diugh. Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh an t-seinn a leanas:

Salm 72, 1-3 air fonn London New, os cionn an t-seinn Murchadh MacLeòid le taic bho choitheanal Eaglais Naomh Chaluim Chille aig an eaglais Shaor an Dùn Èidean.

Salm 103, 13-14 air fonn Morver, os cionn an t-seinn Calum Màrtainn le taic bho choitheanal Eaglais Shaor a' Bhac

Salm 34, 18-19 air fonn Dundee, os cionn an t-seinn Raghnall Moireasdan le taic bho choitheanal Eaglais Shaor "Crow Road" ann an Glaschu

Leughadh: Dàn Sholaimh 2, 16-17 & Dàn Sholaimh 3, 1-4 agus Ròmanaich 8, 28-35

Ceann teagaisg: Ròmanaich 8: R28.

Release date:

33 minutes

Last on

Sun 31 Jul 2011 15:00