Seonaidh/Shaun the Sheep, Series 1, Cuibhle an Droch Fhortain Broadcasts