Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

24/07/2011

Ann an Dèanamaid Adhradh à tasglann a' BhBC, cluinnidh sibh seirbheis a chaidh a' chraoladh an toiseach san t-Samhain 1990, còmhla ris an Urr Uilleam MacIllinnein.

Anns an t-seirbheis, cluinnidh sibh na sailm a' leanas:

Salm 46: 1-2 air fonn stroudwater, os cionn an t-seinn Aonghas MacIlleathain le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba an Uig.

Salm 72: 17-19 air fonn Stornoway, os cionn an t-seinn an t-Urr Calum Moireasdan le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Phartaig, ann an Glaschu

Leughadh: Isaiah 55: 1-13
Ceann teagaisg: Isaiah 55:8.

Gaelic archive service with the late Rev William MacLennan, Church of Scotland.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 24 Jul 2011 21:00