Seonaidh/Shaun the Sheep, Series 1, Madadh-meallaidh Broadcasts