Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

10/07/2011

Anns an t-seirbheis bho thasglann a' BhBC, cluinnidh sibh seirbheis a chaidh a' chraoladh an toiseach san t-Samhain 2000 còmhla ri Niall Moireach - Eildear bho Eaglais Shaor a' Bhac.

Anns an t-seirbheis, cluinnidh sibh na sailm agus an leughadh a' leanas:

Salm 103: 10-11 air fonn Kilmarnock, os cionn an t-seinn Coinneach A MacAoidh le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba an Uige.

Salm 09: 9-10 air fonn Evan, os cionn an t-seinn Neil Sheathach le taic bho choitheanal Eaglais Shaor na Manach Liath, Inbhir Nis.

Salm 45: 13-14 air fonn Bedford, os cionn an t-seinn an t-Urr Coinneach Stiùbhart le taic bho choitheanal Eaglais Shaor an t-Oib

Leughadh: Eoin 20: 1-18
Ceann teagaisg Eoin 20: 15-16.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 10 Jul 2011 21:00