Sorry, this episode is not currently available

Bàta Bidhe gun Bhlas

Tha am bàta-teasairginn dàna, Lucas, deònach gabhail ri dùbhlan sam bith. Fhad 's a tha Lucas 's an sgiobair aice, Alasdair, trang a' dìon nan cuantan, tha muinntir a bhaile iad fhèin trang - le spòrs 's mire gu leòr!

Th Sandy 's Seòras ann an cunnart turas eile nuair a thig am bata-bidhe aca an sàs ann an bad feamainn. Ge-tà, le cuideachadh bho Lucas agus le dòigh annasach cuidhteas fhaighinn den fheamainn, tha an dithis charach seo a' tighinn às slàn sàbhailte!

For the daring and brave young lifeboat Lucas there's no job too daunting. And while Lucas and coxswain Alasdair are busy protecting the seas, the other residents of the town find plenty of adventures of their own.

When their new venture, a floating restaurant, gets caught in a mass of floating seaweed, Sandy and Seòras look as if they may be in trouble. However, with some help from Lucas and an ingenious use of the seaweed, the pair escape once again!

Release date:

5 minutes

Last on

Wed 20 Jan 2016 18:05