Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

08/07/2011

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Feuch gum bi sibh ann còmhla ri Mòrag! Post-d - mor@bbc.co.uk / fòn an asgaidh 08000 96 7050

An-diugh, ceòl 's òrain bho Donnie Murdo MacLeòid, Seumas Caimbeul, Tormod Ruadh, Dtr Aonghas Dòmhnallach, Bobby Brown, Cathy Ann Nic a' Phì agus òran èibhinn bho Dòmhnall 'Ryno' Moireasdan.

Morag Macdonald's lively banter and great choice of music.

Release date:

1 hour, 27 minutes

Last on

Fri 8 Jul 2011 10:03