Sorry, this episode is not currently available

Episode 23

Alleluia!, Series 2 Episode 23 of 26

Prògram sònraichte le taghadh de laoidhean is sailm bhon t-sreath air fad. Nam measg: Cairistìona Cheanadach a' gabhail Salm 145, Còisir Ghàidhlig Ìleach Ghlaschu le Laoidh air Bàs a Fir agus a h-Ighne, agus Seumas Greumach a' gabhail Salm 95.

A special compilation programme featuring a selection of hymns and psalms from the series. Includes Kristine Kennedy singing Psalm 145, Glasgow Gaelic Islay Choir with Laoidh air Bàs a Fir agus a h-Ighne and James Graham with Psalm 95.

Release date:

30 minutes

Last on

Tue 26 Jan 2016 23:30