iPlayer Radio What's New?
Image for 25/06/2011

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

25/06/2011

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Saturday 25 June 2011

Spors ionadail, naiseanta agus bho air feadh an t-saoghail comhla ri Iain Moireasdan. Local, national and international sport, introduced by John Morrison.

  • Fios mun phrògram:

    Tha Geamannan Eileanan na Cruinne 2011 a’ tòiseachadh a-nochd ann an Eilean Wight. Cluinnidh sinn bhon an luchd-aithris agus bhon fheadhainn a tha a’ gabhail pàirt 's na farpaisean bho sgioba na h-Eileanan an Iar.

    Bidh sùil againn cuideachd air Wimbledon, ball-coise, iomain, Formula 1, rèis rallaidh ann an Dùn Phris agus snàmh san Eilean Sgiathanach.

Broadcasts

Free download

  1. Image for Spòrs Na Seachdain

    Spòrs Na Seachdain

    "Spòrs Na Seachdain" is a spotlight on the weekend sporting action. Presenter John Morrison…

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss