Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Gan Ian Rowlands. Daw Si adref i wynedu gorffennol yr oedd wedi goebithio dianc ohono. Anaddas i blant.

Os cawsoch chi eich effeithio mewn unrhyw ffordd gan gynnwys y ddrama, ac os hoffech chi wybodaeth am wasanaethau a all fod o gymorth i chi, gallwch ffonio Llinell Gyswllt BBC Radio Cymru ar 0800 096 1441.

Mae'r llinell ar gael o 9.30yb tan 7.30yh o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae'r galwadau am ddim o’r rhan fwyaf o linellau ffôn sefydlog ond bydd rhai rhwydweithiau a chwmnïau ffonau symudol yn codi tâl.

Dyddiad Rhyddhau:

1 awr, 5 o funudau

Darllediad diwethaf

Llun 13 Meh 2011 10:55