Sorry, this episode is not currently available

Episode 20

Alleluia!, Series 2 Episode 20 of 26

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Seumas Greumach a' seinn Och a Shlànaigheir Chaoimh, Norrie MacÌomhair agus Sìneag Nic an t-Saoir a' seinn Salm 98 agus bidh Graham Moireasdan ag innse mun a' bhuaidh a th' air a bhith aig creideamh air a bheatha.

Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and faith stories. James Graham sings Och a Shlànaigheir Chaoimh, Norrie MacIver and Sìneag MacIntyre sing Psalm 98 and Graham Morrison talks about the role faith has played in his own life.

30 minutes

Last on

Mon 17 Mar 2014 23:30
Added. Check out your playlist Dismiss