Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

22/05/2011

Cluinnidh sinn an t-Urr Tomaidh MacFhionghain a' searmonachadh. B' àbhaist do Mhgr MhicFhionghain a bhith na Mhinistear air coitheanal Eaglais na h-Alba ann an Cille Mhoire agus Lagaidh Eararaidh.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm a leanas:

Salm 34: 1-2 air fonn Walsall. Os cionn na seinn: Eoin Dòmhnallach le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba, Port Rìgh.

Salm 27: 13-14 air fonn Torwood. Os cionn na seinn: Iain Mac a' Ghobhainn le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba am Barabhas.

Salm 19: 9-10 air fonn Stornoway. Os cionn an t-seinn: Ailig MacIòmhair le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba ann an Cille Mhoire

Leughadh: Eoin 10: 1-18

Ceann Teagaisg: Bhon an 9mh Caibideil.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 11 Sep 2011 15:00