Sorry, this episode is not currently available

Ceannardan na Croite

Spors is fealla-dha le Seonaidh 's a chàirdean. Nuir a thig Bitzer a ghoriteachadh, tha na mucan a' faighinn a chothrom a bhith os cionna na croite. Chan eil fada gus eil a chroit direach mar a dh'iarradh na mucan's ged a tha Bitzer a' feuchainn ri cuisean a thoirt gu aire a chìobair, tha na mucan fada ro ghlic air a shon. Tha e an urra ri Seonaidh cuisean a chur ceart.

Fun and games with Shaun the sheep and his friends. With Bitzer out of action, the Farmer chooses the pigs to look after the farm. The power crazy pigs turn the farm into their personal playground and although Bitzer tries to warn the farmer, the pigs keep outsmarting him. It is up to Seonaidh to restore order.

10 minutes

Last on

Sat 1 Sep 2012 16:50