Episode 2

Image for Episode 2Not currently available on BBC iPlayer

Gleusta, Series 1 Episode 2 of 8

Duration: 30 minutes

Feumaidh tu bhith luath, easgaidh agus eòlach airson soirbheachadh ann an Gleusta. Gach seachdain bidh dà sgioba, le dithis òga à Clas 7 agus aoigh, a' spàirn an aghaidh a chèile thairis air còig cuairtean de dhùbhlain, airson cliù agus cuach a chosnadh. An t-seachdain seo, bidh sgiobaidhean à bun-sgoil Airidhantuim agus bun-sgoil An t-Òb a' strì an aghaidh a chèile. Air aoigheachd aca bidh Fiona NicChoinnich agus Niall Iain Dòmhnallach, agus a' cumail rian air a h-uile càil, bi Liz Pyper agus Steven MacÌomhair. Tha Gleusta air a stiùireadh le Mìcheal Hines agus air a riochdachadh airson Sealladh le Mòrag Stiùbhart.

Exciting studio game show in which two teams of youngsters go head-to-head in a battle of brains and agility. School teams meet on the set and battle over five rounds of competition. Features teams from Airidhantium Primary School and Leverhulme Primary School, with special guests Fiona MacKenzie and Niall Iain MacDonald. Presented by Liz Pyper and Steven MacIver.

Credits

Presenter
Liz Pyper
Presenter
Steven MacIver
Director
Michael Hines

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss