Seonaidh/Shaun the Sheep, Series 1, Cù-ruaig Broadcasts