iPlayer Radio What's New?
Image for Am Playhouse

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Last on

Duration:
27 minutes
First broadcast:
Monday 11 April 2011

1/1 Cuid de mhuinntir Steòrnabhaigh ag innse sgeulachd seann Playhouse a' bhaile. To coincide with the Royal National Mod in Stornoway, locals recall the town's old film theatre.

  • Fios mun phrògram:

    Mar chomharra air gu bheil Fèis nam Meadhanan Ceilteach ga cumail ann an Steòrnabhagh am bliadhna, tha am prògram seo a' ruith air cuimhneachain dhaoine air seann taigh-dhealbh a bhaile. Dh'fhosgail "Am Playhouse", mar a chanar ris, ann an 1934 agus bha filmichean rim faicinn ann suas gu 1979.

  • Tormod MacGriogair 's Donaidh MacIomhair

    Tormod MacGriogair 's Donaidh MacIomhair

    Anns an dealbh seo, tha Tormod MacGriogair à Steòrnabhagh agus Donaidh MacIomhair às an Rubha. Tha cuimhne mhath aig Tormod air a "phlayhouse" agus bha Donaidh ag obair ann na bhalach òg - a' slaodadh filmichean bhon aiseig air a' chidhe agus gan cur air dol anns an theàtar fhèin! Tha iad nan seasamh taobh a-muigh an togalaich fhèin, mar a tha e an-diugh - an "Royal British Legion"

    Cluinnear cuideachd bho Leòdhasaich eile a bha frithealadh an àite no ag obair ann!

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss